Lodewijk Smeehuijzen

2020
   • Noot bij HR 13 juli 2018 en HR 22 februari 2019, NJ 2020/7
   • Noot bij HR 22 september 2019, NJ 2020/8
   • Noot bij HR 11 oktober 2019, NJ 2020/197
   • Noot bij Rechtbank Oost-Brabant, 12 februari 2020 JA 2020/66
   • SDU Commentaar Vermogensrecht 2020, hoofdredactie
   • De bevrijdende verjaring herzien, Ars Aequi mei 2020, p. 508
   • Privacy-schending door het letselschadeproces behoort vergoed te worden, NJB 17 september 2020
   • Een empirisch onderzoek naar feitenrechtspraak over uitleg, NJB 4 november 2020 (samen met Jurriaan de Haan)
2019
   • Noot bij HR 22 maart 2019, NJ 2019/388
2018
   • Supervision of Behavior and Culture by the Dutch Central Bank, te verschijnen in Cornell International Law Journal (met Cynthia Williams, John Conley en Deborah Rupp)
   • Vergt het wetsvoorstel afwikkeling massaschade een bijzondere wijze van schadeberekening? Nee., NJB 2018/1241, p. 1794 -1798 (met Albert Verheij)
   • Milieudefensie versus Shell; een verkenning, NJB 2018/1580 (met Floor Fleurke)
   • To catch a frisbee. Een studie naar gedrags- en cultuurtoezicht door DNB, FR 2018, nr. 10, p. 469-476 (met Cynthia Williams, John Conley en Deborah Rupp)
   • Commentaar artikelen 3:306 tot en met 3:326 BW, SDU Commentaar Vermogensrecht
   • Noot bij HR 26 januari 2018, NJ 2018/461
2017
   • Noot bij Hoge Raad 31 maart 2017, JA 2017/93
   • Noot bij Gerechtshof Den Haag 13 december 2016, JA 2017/45
   • Noot bij Hoge Raad 30 september 2016, NJ 2017/189
   • Hoe oordeelt de feitenrechter over strijd met de maatschappelijke betamelijkheid in de zin van art. 6:162 lid 2 BW?, VR 2017/125, p. 350-385
   • Noot bij Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 4 juli 2017, JA 2017/126
   • Noot bij Hoge Raad 27 november 2015, JOR 2016/52
   • Noot bij Rechtbank Limburg 8 januari 2015, JA 2015/50
   • Het verjaringsrecht van het nieuwe BW is een vooruitgang ten opzichte van het oude recht, WPNR 2017/7133, p. 28-33
   • Uitsluiten van vernietiging wegens bedrog in een SPA; waarom niet?, Ondernemingsrecht 2017/22, p. 141-147 (met Bernhard Sap)
2016
   • Hoe denken Zuidas-advocaten over mediation? – Advocaten van de grote zakelijke kantoren (NL) geïnterviewd over mediation, TMD 2016/2, p. 31-50
   • Bestrijding van voetbalgeweld. De civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak van voetbalgeweld geïntegreerd beschouwd, Ars aequi. 2016, november, p. 809-819 (met Jon Schilder e.a.)
   • Noot bij Hoge Raad 27 november 2015, JOR 2016/52
2015
   • Punitive Damages: bespreking van het proefschrift van mr. M.C. Meurkens, MvV 2015 nr. 1, p. 33-35
   • Noot bij Rechtbank Limburg, 8 januari 2015, JA 2015/50
   • Plas/Vaburg: veel rechtsonzekerheid en ondermaats resultaat in de feitenrechtspraak, Ars aequi, Januari 2015, p. 72-77
   • Naschrift bij Plas/Valburg en de klassieke tegenstelling tussen rechtszekerheid en billijkheid, Ars aequi, juni 2015, p. 478-479
   • Verjaring van civiele schadeclaims wegens schending van het mededingingsrecht, Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk, 2015/3
2014
   • Commentaar artikelen 3:306 tot en met 3:326 BW, SDU Commentaar
   • Vermogensrecht.
   • Noot bij Rechtbank Den Haag 29 mei 2013, JA 2014/81
   • Noot bij Gerechtshof Amsterdam 15 april 2014, JA 2014/82
   • Ervaringen van patiënten bij onbedoelde gevolgen van medisch handelen, in: De toekomst van de letselschadepraktijk, SDU Uitgevers, p. 81-91
   • Over de gespannen verhouding tussen klachtplicht en verjaring, (Offerhauskring), Den Haag: Boom Juridische uitgevers
   • Rechtszekerheid versus billijkheid in concreto, in: Rechtsonzekerheid in het ondernemings- en vermogensrecht (ZIFO-reeks), Deventer: Kluwer., p. 108-150
2013
   • Noot bij Gerechtshof ’s-Gravenhage 18 december 2013, JA 2013/6
   • Noot bij Hoge Raad mei 2012, JA 2013/7
   • Noot bij Rechtbank Noord-Holland 4 januari 2013, JA 2013/4
   • Hoe het verjaringsrecht door de klachtplicht wordt opgegeten – en waarom dat erg is, WPNR 2013, p. 741-751
   • Over problemen en oplossingen in het medisch aansprakelijkheidsrecht, NJ 2013/32, p. 2180-2186
2012
   • Medische aansprakelijkheid: over grote problemen, haalbare verbeteringen en overschatte revoluties, Preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidsrecht, SDU, p. 13-88
   • Ongelukkig HR 6 april 2012 (verjaring bij hoofdelijkheid) illustreert behoefte aan duidelijk normatief perspectief op verjaringsrecht, Verkeersrecht. 2012, 12, p. 442-453
   • Noot bij Rechtbank Den Haag 16 november 2011, JA 2012/122
2011
   • Bespreking van Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw, Tijdschrift voor Bouwrecht 2011/2
   • Waarom het hangmatarrest onjuist is; over art. 6:174 BW als koekoeksjong in het contractenrecht, Verkeersrecht 59/6, p. 165-170
   • De toekomst van letselschadeafwikkeling, NTBR 28/1, p. 29-32
   • De vijfjaarstermijn van art. 3:310 BW bij (i) de fout van een adviseur, (ii) regres bij hoofdelijkheid, (iii) toekomstige schade en (iv) onrechtmatige strafvervolging, NTBR 28/2, p. 74-88
2010
   • Een nadere wijziging van art. 7:942 BW: het schrappen van de verjaringstermijn van 6 maanden na afwijzing door de verzekeraar, Verkeersrecht 53, 7/8, p. 213-215
   • Noot bij Hof Amsterdam 15 december 2009, TvP 2010/2
   • Commentaar artikelen 3:306 tot en met 3:326 BW, SDU Commentaar Vermogensrecht.
2009
   • Noot bij Gerechtshof Arnhem 9 december 2008, JA 2009/54
   • Noot bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 23 september 2008, JA 2009/29
   • De verantwoordelijkheid van de arts voor schadeafwikkeling door zijn verzekeraar TvGR 2009/3, p. 160-175
   • Driekwart van de heersende leer over vervaltermijnen is onjuist, TvCR 2009/4, p. 117- 127
   • Het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7:942 BW, Verkeersrecht 2009/1, p. 5-8
   • Schadevergoeding wegens onzorgvuldige afwikkeling van letselschadevorderingen NTBR 2009/26, p. 328-341
   • Tijd heelt alle wonden, in: Tien pennenstreken over personenschade. Hartlief, T., Lindenbergh, S. & e.a. (eds.). Den Haag: SDU Uitgevers
2008
   • De bevrijdende verjaring, diss. (cum laude)
   • Noot bij Rechtbank Breda, 8 augustus 2007, JA 2008/50
2007
   • Bevrijdende verjaring: een mislukt onderdeel van het BW? NJ2007/42, p. 2683-2685
2006
   • Onderhandelingen stuiten de verjaring wèl en andere opmerkingen over stuiting, WPNR 06/6666, p. 1684-1695
   • Verjaring van het recht op vergoeding van personenschade, Den Haag: Boom uitgevers (Monografieën Letselschade)
2005
   • Noot bij Hoge Raad 26 november 2004, JA 2005/1
   • Wie is de deskundige eigenlijk? Pleidooi voor een ‘disclosure statement’, TvVP 2003/4.6
   • Naar een scherpere gezichtspuntencatalogus bij verjaring van asbestzaken, AV&S april 2005, p. 48-60
   • Verjaring van vorderingen krachtens subrogatie en zelfstandig wettelijk verhaalsrecht, WPNR 2005/6606, p. 65-76
2004
   • Noot bij Hoge Raad 31 oktober 2003, TvP 2004/1
   • De relatieve verjaringstermijn na het ‘Saelman-arrest’, WPNR 2004/6572, p. 251-259
2003
   • Noot bij Hoge Raad 24 januari 2003, TvP 2003/2
   • Het aanvangsmoment van de relatieve verjaringstermijn, WPNR 2003/6549, p. 759- 766 8 p.
   • Het aanvangsmoment van de relatieve verjaringstermijn II, WPNR 2003/6550, p. 781- 786
   • Het wetsvoorstel personenschade; wat het wel moet doen doet het niet, en wat het niet moet doen doet het wel, AV&S, p. 165-171
   • Posttraumatische stress-stoornis en verjaring, in: De rol van het aansprakelijkheidsrecht bij de verwerking van persoonlijk leed. Van Maanen, G. (ed.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 213-224
2002
   • Bestuurdersaansprakelijkheid bij niet-naleving van veiligheidsnormen door de rechtspersoon, in: Aansprakelijkheid en schadeverhaal bij rampen. Akkermans, A. J. (red) p. 10-23
   • Ongeschiktheid van de leer van de karakteristieke prestatie in een meerpartijenverhouding; de letter of credit en artikel 4 EVO, NIPR 2002/01, p . 9-14
2000
   • Strafrechtelijke vervolging van medisch beroepsbeoefenaren wegens dood of zwaar lichamelijk letsel door schuld: uiterste terughoudendheid gepast, TvGR 2000/6, p. 362-374