Blanco & Smeehuijzen beslecht juridische geschillen op het hoogste niveau. Wij doen dat deskundig, snel en flexibel. Wij combineren brede praktijkervaring met een bewezen wetenschappelijke reputatie. Blanco & Smeehuijzen is vrij van gevestigde belangen en kan objectief en onpartijdig oordelen.

Onze benadering is afhankelijk van het geschil en wordt in overleg met de opdrachtgever gekozen. De oplossing kan zijn een juridische opinie, een rapport met aanbevelingen, een bindend advies of een arbitrage. Blanco & Smeehuijzen wordt ook ingeschakeld als een geschil nog niet is geëscaleerd. Partijen willen dat hun geschil niet in de openbaarheid komt of moeten in de toekomst blijven samenwerken en zoeken een deskundig en onafhankelijk oordeel.

Wij hebben een bijzondere expertise in het rechtspersonenrecht, het contractenrecht en het aansprakelijkheidsrecht. De geschillen die wij oplossen zijn van uiteenlopende aard. Bijvoorbeeld: een contractueel dispuut tussen twee ondernemingen, de ontbinding en verdeling van een maatschap, de vaststelling van wie aansprakelijk is voor ontstane schade, het uit elkaar gaan van twee aandeelhouders of de vaststelling van afspraken tussen twee gemeentes. 

Wie

Opdrachten aan Blanco & Smeehuijzen worden uitgevoerd door José Blanco Fernández en Lodewijk Smeehuijzen.

José is advocaat in Amsterdam (blancofernandez.com/) en fellow bij het Van der Heijden Instituut van de Radboud Universiteit Nijmegen en het ZIFO van de Vrije Universiteit. In zijn praktijk adviseert en procedeert hij in rechtspersonenrechtelijke kwesties, in de commerciële en de non-profit sector. Hij treedt ook op als onderzoeker in enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer.

Lodewijk is hoogleraar aansprakelijkheidsrecht aan de VU en plaatsvervangend raadsheer in het Hof Arnhem-Leeuwarden. Hij begon zijn carrière bij De Brauw Blackstone Westbroek en promoveerde in 2008 cum laude op een proefschrift over bevrijdende verjaring. Hij doceert regelmatig aan advocaten en rechters over contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Hij is vaste NJ-annotator.

José en Lodewijk zijn onafhankelijke professionals en hebben een bewezen wetenschappelijke reputatie.

Als de opdracht door één persoon kan worden uitgevoerd, wordt dat door één van hen gedaan. Als een derde persoon nodig is, bijvoorbeeld bij een arbitrage, wordt een derde persoon ingeschakeld.

Publicaties

José en Lodewijk hebben een bewezen wetenschappelijke reputatie. Zij nemen regelmatig deel aan het wetenschappelijk debat onder meer door middel van publicaties.

José Blanco Fernández

Meest recent
 • Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 januari 2020, JOR 2020/112 (kwalificatie maatschap)
 • Noot bij HR 20 maart 2020, JOR 2020/137 (vordering vof)
 • De personenvennootschap en de Hoge Raad. Begripsvorming en rechtsvorming, WPNR 2020/7294, p. 576-586
 • Noot bij HR 24 april 2020, JOR 2020/226 (Bandidos; informele vereniging, afdeling)
 • Personenvennootschappen, in Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht, C.D.J. Bulten, e.a. (red.), Deventer: Kluwer, tiende druk, 2020, p. 1271-1313
 • Noot bij Gerechtshof Amsterdam 2 juni 2020, JOR 2020/255 (cessie door ontbonden maatschap)
 • Noot bij Gerechtshof Den Haag 21 juli 2020, JOR 2020/271 (beslag maatschap)

Lodewijk Smeehuijzen

Meest recent
 • Noot bij HR 13 juli 2018 en HR 22 februari 2019, NJ 2020/7
 • Noot bij HR 22 september 2019, NJ 2020/8
 • Noot bij HR 11 oktober 2019, NJ 2020/197
 • Noot bij Rechtbank Oost-Brabant, 12 februari 2020 JA 2020/66
 • SDU Commentaar Vermogensrecht 2020, hoofdredactie
 • De bevrijdende verjaring herzien, Ars Aequi mei 2020, p. 508
 • Privacy-schending door het letselschadeproces behoort vergoed te worden, NJB 17 september 2020
 • Een empirisch onderzoek naar feitenrechtspraak over uitleg, NJB 4 november 2020 (samen met Jurriaan de Haan)

Contact

José Blanco Fernández

post@blancosmeehuijzen.nl
085 890 11 02

Lodewijk Smeehuijzen

post@blancosmeehuijzen.nl
085 890 11 03